Home / Luyện nghe / Download なめらか日本語会話 – Nameraka Nihongo Kaiwa PDF + Audio CD

Download なめらか日本語会話 – Nameraka Nihongo Kaiwa PDF + Audio CD

なめらか日本語会話 – Nameraka Nihongo Kaiwa

なめらか日本語会話 (ALC Press Japanese Textbook Series)

なめらか日本語会話 | Nameraka Nihongo Kaiwa là 1 giáo trình Trung Cấp dành cho đối tượng là các bạn đã “Ok” trong văn viết nhưng vẫn còn chưa thành thục trong giao tiếp tình huống. Bằng việc nghe các mẫu hội thoại thông dụng, các bạn sẽ hiểu các quy luật trong văn nói của tiếng Nhật, rồi tự mình luyện tập nhuần nhuyễn, các bạn sẽ cải thiện khả năng nói tiếng Nhật của mình “không ngờ” đó nhá. Giáo trình chia làm 3 phần với 23 mục nhỏ rất chi tiết và rõ ràng. Với cuốn sách này bạn sẽ thành công trong giao tiếp tiếng Nhật, đúng như tiêu chí đề ra.

内容紹介
教科書日本語ではなく、ネイティブスピーカーと同様の自然な日本語を話せるようになる1冊。改まった表現、くだけた表現、男女の言葉の違い、流行の表現
などを、わかりやすく解説していく。
内容(「BOOK」データベースより)
自然な日本語を使って普通の会話をしたい。そんな思いにこたえます。今までの教科書にはなかった「街で聞こえる日常会話」を楽しく勉強しましょう。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây