Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Trang Web Tailieuhoctiengnhat.com được thành lập và phát triển bởi các bạn đang học yêu thích tiếng Nhật.
Tài liệu học tiếng Nhật bao gồm: từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu, minna no nihongo và các bản pdf, ebook trình độ sơ cấp đến cao cấp.
Website là kho tài liệu tự học tiếng Nhật dành cho mọi người học và yêu thích tiếng Nhật.

Tài liệu được chia sẻ trên website hoàn toàn miễn phí.