Home / Kanji / 48 Bộ Kanji tiếng Nhật cơ bản

48 Bộ Kanji tiếng Nhật cơ bản

48 Bộ Kanji tiếng Nhật cơ bản
48 Bộ Kanji cơ bản Nhất xuất hiện trong 75% chữ KANJI tiếng Nhật. Nhớ được 48 bộ này là các bạn có thể tự tin biết được ý nghĩa của các từ Kanji.
Cảm ơn Page Chữ Hán đơn giản đã chia sẻ.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : here