Home / JLPT / JLPT N1

JLPT N1

1300 Câu NGỮ PHÁP N1 (Có đáp án)

1300 câu bài tập luyện thi ngữ pháp tiếng Nhật N1 Để giúp các bạn ôn thi JLPT N1 phần Ngữ Pháp, trong bài này chúng ta sẽ cùng luyện thi làm phần bài tập JLPT N1. Cảm ơn bạn Yuuki Bùi đã chia sẽ. Hy vọng với tài liệu …

Read More »

122 câu Từ Gần, Đồng Nghĩa N1 cuốn chokuzen

122 câu Từ Gần, Đồng Nghĩa N1 cuốn chokuzen (Có đáp án) Cùng chia sẽ với các bạn tài liệu 122 Câu Từ Gần, Đồng Nghĩa N1 trích từ cuốn chokuzen taisaku và cuốn goukakudekiru. Cảm ơn Anh Thành Tâm đã chia sẻ. Chúc các bạn học tốt, thi tốt. …

Read More »