Home / Trợ từ trong tiếng Nhật

Trợ từ trong tiếng Nhật

Trợ từ trong tiếng Nhật – 助詞

85 Cách sử dụng Trợ Từ tiếng Nhật

85 Cách sử dụng Trợ Từ tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học 85 cách sử dụng Trợ Từ cực hay trong tiếng Nhật. Xem thêm: Bài tập Trợ Từ JLPT N5 – Đề 1 (Có đáp án) 45 Câu Trợ Từ từng ra trong JLPT (Có …

Read More »

Cách sử dụng trợ từ が và を trong tiếng Nhật

Cách sử dụng trợ từ が và を trong tiếng Nhật Các trợ từ thường được nói đến trong tiếng Nhật là て、に、を、は、が. Nếu ta nói đến bộ khung chính trong câu văn tiếng Nhật thì các trợ từ như  て、に、を、は、が chính là phần liên kết các bộ khung đó. …

Read More »

Cách dùng 7 Trợ từ tiếng Nhật mang ý nghĩa về lượng

1. くらい hay ぐらい (kurai, gurai) く ら い hay ぐ ら い (kurai, gurai) diễn ra một số lượng xấp xỉ hay ước chừng, dịch ra tiếng việt có thể dịch là “khoảng”, “chừng”… くらい hay ぐらい cũng cùng một nghĩa nên bạn có thể sử dụng thay thế …

Read More »