Home / Kanji

Kanji

Hán tự Kanji – 漢字

6355 Kanji kentei 日本漢字能力検定試験

6355 Kanji kentei 日本漢字能力検定試験 Ghi chú: Chính phủ Nhật Bản đưa ra các kỳ thi “kiểm định thí nghiệm” (Kanji kentei), viết tắt của 日本漢字能力検定試験 (Nihon kanji nōryoku kentei shiken có nghĩa là “Kiểm tra năng lực nắm bắt chữ Kanji trong tiếng Nhật”) để kiểm tra khả năng đọc …

Read More »

Soumatome Kanji N2

Soumatome Kanji N2 Cùng chia sẻ với mọi người tại liệu Soumatome Kanji N2. Hy vọng tài liệu hữu ích với mọi người học N2. Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : here

Read More »

Soumatome Kanji N3

Soumatome Kanji N3 Cùng chia sẻ với mọi người tại liệu Soumatome Kanji N3. Hy vọng tài liệu hữu ích với mọi người học N3. Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt. </ifra Download : here Download: …

Read More »

180 Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề

180 Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề chữ gần giống Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt. Download : here

Read More »

Tổng hợp 103 từ Kanji N5 tiếng Nhật

Tổng hợp 103 từ Kanji N5 tiếng Nhật Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt. TT Kanji Âm hán việt Nghĩa Âm On Âm Kun 1 日 nhật mặt trời, ngày ニチ, ジツ nichi, jitsu ひ hi, …

Read More »

Flashcard Hán Tự Kanji N2

Flashcard Hán Tự Kanji N2 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu học hán tự Kanji N2 đầy đủ nhất. Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : here

Read More »

Tổng hợp Kanji N2 Soumatome

Tổng hợp Kanji N2 Soumatome Tổng hợp kanji N2 với các phần mở rộng sau: – Các từ đồng âm Hán-Việt – Các từ cùng bộ thủ – Tổng hợp 655 từ Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và …

Read More »

Flashcard Hán Tự Kanji N3

Flashcard Hán Tự Kanji N3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu học hán tự Kanji N3 đầy đủ nhất. Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

512 chữ Kanji LOOK AND LEARN

512 chữ Kanji LOOK AND LEARN Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu 512 chữ Kanji trong sách KANJI LOOK AND LEARN. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »