Home / Luyện nghe / Download しごとの日本語 電話応対編 Ebook + CD

Download しごとの日本語 電話応対編 Ebook + CD

しごとの日本語 電話応対編 Ebook + CD
Giáo trình Tiếng Nhật đối đáp qua điện thoại

内容紹介
日本語での電話応対に悩みを持っている日本語学習者向けに書かれた、日本式電話応対の基本を実践的に学ぶためのテキスト。

Một cuốn sách giáo khoa được viết cho những người học tiếng Nhật đang lo lắng về việc trả lời các cuộc gọi điện thoại bằng tiếng Nhật để tìm hiểu những điều cơ bản của trả lời điện thoại theo phong cách Nhật Bản.

Cuốn sách học tiếng Nhật dành cho các bạn thường xuyên sử dụng điện thoại để giao tiếp và trao đổi thông tin trong công việc.

Download Ebook + CD : Here