Home / JLPT / JLPT N4

JLPT N4

Download JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2005 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成17年度) 2005 PDF + CD

JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2005 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成17年度) 2005 Giới thiệu với các bạn giáo trình luyện thi trình độ N4-N5 (3-4kyuu). Tài liệu gồm các bản năm 2005 và file nghe mp3. 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 日本語能力試験 2005 Shiken Mondai to Seikai 3-4 kyuu (2005) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + …

Read More »

Download JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2004 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成16年度) 2004 PDF + CD

JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2004 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成16年度) 2004 Giới thiệu với các bạn giáo trình luyện thi trình độ N4-N5 (3-4kyuu). Tài liệu gồm các bản năm 2004 và file nghe mp3. 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 日本語能力試験 2004 Shiken Mondai to Seikai 3-4 kyuu (2004) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + …

Read More »

Download JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2001 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成13年度) 2001 PDF + CD

JLPT Shiken Mondai to Seikai 3-4 Kyuu 2001 – 日本語能力試験3・4級試験問題と正解 (平成13年度) 2001 日本語能力試験2001 Giới thiệu với các bạn giáo trình luyện thi trình độ N4-N5 (3-4kyuu). Tài liệu gồm các bản năm 2001 và file nghe mp3. (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + CD: Click here

Read More »

Download Nihongo Challenge Kotoba N4 – にほんごチャレンジN4[ことば] PDF

Nihongo Challenge N4 Kotoba – にほんごチャレンジN4[ことば] Cũng là một cuốn sách hay nằm trong bộ Nihongo Challenge, chú trọng vào kĩ năng từ vựng. にほんごチャレンジN4[ことば] (日本語能力試験対策にほんごチャレンジ) 単行本 内容紹介 N4レベルの約600のことばが日常生活の場面や話題ごとに分けられ、例文とイラストとともに学べる。 日本語能力試験と同じ出題形式の練習問題と多数掲載。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook : PDF

Read More »

Download Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu – にほんごチャレンジ N4 [文法と読む練習]PDF

Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu – にほんごチャレンジN4[文法と読む練習] にほんごチャレンジN4[文法と読む練習] (「日本語能力試験」対策) Cuốn sách này khá hay, vì kết hợp ngữ pháp vào luôn với đọc hiểu. Có giải thích bằng tiếng Anh cũng như đáp án,… 内容紹介 身近な登場人物たちの1年間のストーリーを追いながら、N4レベルの文法が学べる。 試験と同じ形式の問題もたくさん用意。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook : PDF

Read More »