Home / JLPT / JLPT N3

JLPT N3

Download 実力アップ!日本語能力試験3級聴解問題 – 3 Kyu Korede Daijoubu PDF + CD

実力アップ!日本語能力試験3級聴解問題 – 3 Kyu Korede Daijoubu 日本語能力試験3級 The Japanese Language Proficiency Test Level 3 これで大丈夫 聴解問題 実力アップ 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 松本/節子 言語文化研究所付属東京日本語学校(長沼)、文教大学言語文化研究所講師、国際教育振興会(日米会話学院)日本語研修所講師を経て、現在、Japanese Language&Culture Institute代表 星野/恵子 名古屋大学総合言語センター講師、ヒューマンアカデミー日本語学校東京校講師を経て、現在、拓殖大学言語文化研究所講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download PDF + CD : click here

Read More »

Download 新日本语能力考试N3 语法练习篇 PDF

新日本语能力考试N3 语法练习篇 内容简介 · · · · · · 《新日本语能力考试N3语法练习篇》完全以N4语法样题为依据编写而成,分两大部分:成就合格和挑战高分,共计50套题目,题量丰富,题目难易程度接近真题。每套题目分三种题型。题型1为选词填空,主要考查应试者的语法知识;题型2为排列组合,选择标准选项,考查应试者的日语单句的语言组织能力;题型3为综合运用,考查应试者在文章中的日语应用能力及表达能力。《新日本语能力考试N3语法练习篇》不仅是《新日本语能力考试N3语法解说篇》的配套用书,对于参加新考试的应试者来说更是不可多得的练习辅导书。 点击链接进入新版: (オリジナルを買う余裕があれば) Download : click here

Read More »

Download 日本語能力試験直前対策 N3 文字・語彙・文法 PDF

日本語能力試験直前対策 N3 文字・語彙・文法 15 đề từ vựng – Ngữ pháp 内容紹介 日本語能力試験N3の「文字・語彙・文法」対策が1冊で完成。文字・語彙・文法問題の試験15回分の模擬テストに、充実の付録「重要語彙 まとめ練習問題」で必要な語彙を総復習。 内容(「BOOK」データベースより) 15回分の模擬テストを収録。付録は「重要語彙まとめ練習問題」。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download : click here

Read More »

Download 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 PDF

新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Goi N3 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 内容简介 · · · · · · 本书对《新日本语能力考试N3文字词汇强化训练》 (2010年8月出版) 的每一回进行了完整的解析, 帮助考生查缺补漏, 理解做错题的原因。 点击链接进入新版: 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练(解析版)(第2版) Download Ebook: PDF

Read More »

Download 新完全マスター読解 日本語能力試験N3 – Shin Kanzen Master N3 Dokkai PDF

新完全マスター読解 日本語能力試験N3 – Shin Kanzen Master N3 Dokkai 内容紹介 日本語能力試験に合格できる能力が身につけられるように、日本語の文章や情報素材を読む練習を少しずつ重ねていく構成。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 田代/ひとみ 東京外国語大学留学生日本語教育センター・明治大学・横浜国立大学非常勤講師 宮田/聖子 東京工業大学留学生センター・玉川大学リベラルアーツ学部非常勤講師 荒巻/朋子 東京学芸大学留学生センター非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ PDF

N3読解問題55+ – N3 dokkai 55+ 日本語能力試験N3読解問題55+ N3 Dokkai Mondai 55+ là tài liệu đọc hiểu tiếng Nhật N3 được biên soạn dựa vào trình độ N3 mới, vì vậy sách rất bám sát với đề thi về cả nội dung bài tập lẫn độ khó. So với sách Shokyuu Dokkai …

Read More »

Download 初級読解問題55 能力試験3級用 – 55 Reading Comprehension. Tests for Level 3 PDF

初級読解問題55 能力試験3級用 – 55 Reading Comprehension. Tests for Level 3 55 BÀI ĐỌC HIỂU LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ N3 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 北嶋/千鶴子 早稲田大学第一文学部文学科卒業。日本文化研究会所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »