Home / JLPT / JLPT N3

JLPT N3

Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3

Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3 Để giúp các bạn ôn thi JLPT N3 phần từ vựng, cùng gửi đến các bạn những câu từ đồng nghĩa có trong đề thi JLPT N3. Đáp án: Câu 1: 4 | Câu 2: 2 | Câu 3: 1 | Câu …

Read More »