Home / Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật, Study Japanese

100 Bài báo song ngữ Nhật – Việt PDF

100 Bài báo song ngữ Nhật – Việt Chúc mừng năm mới 2021, đây là món quà đầu năm cực kỳ đặc biệt mà group: Hội những người đọc báo tiếng Nhật dành tặng tới cộng đồng các bạn học tiếng Nhật, một ebook chưa từng xuất hiện trên thị …

Read More »

Từ vựng tiếng Nhật về cách thể hiện cảm xúc

Từ vựng tiếng Nhật về cách thể hiện cảm xúc Từ vựng tiếng nhật theo chủ đề – Cảm xúc – 感情 Tổng hợp một số từ vựng tiếng nhật thông dụng theo chủ đề cảm xúc – 感情 (Kanjō): cảm xúc – うれしい (Ureshii) : Tôi hạnh phúc – …

Read More »

Tuyển tập các cách thể hiện sử dụng các bộ phận của cơ thể trong tiếng Nhật

  Tuyển tập các cách thể hiện sử dụng các bộ phận của cơ thể trong tiếng Nhật 身体の部位(部分)の名称を使った表現集 頭:あたま:đầu 1. 頭を使う:考える、工夫する sử dung đầu óc 2. 頭を絞る(しぼる)vắt óc suy nghĩ +頭を絞って、アイデアを出してください。 Hãy suy nghĩ và cho ý kiến. 3. 頭ごなしに言う:一方的にきめつける Nói 1 cách chủ quan,áp đảo +課長!頭ごなしに言わないで、私の言い分も少し、聞いてくださいよ。 Kachou, xin hãy …

Read More »

Tổng hợp các thể て (te) trong tiếng Nhật

Tổng hợp các thể て (te) trong tiếng Nhật TỔNG HỢP CÁC THỂ て TRONG TIẾNG NHẬT 1. Vてから、 ~ 。Sau Khi V , ……. - 毎朝 ご飯を 食べてから、 コーヒーを飲みます。 Mỗi sáng, tôi uống cafe sau khi ăn xong. - レポートは この本を 読んでから、書いてください。 Hãy viết báo cáo sau khi đọc quyển sách này. 2. Vても いい。V cũng được / có …

Read More »

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành du lịch

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành du lịch Từ vựng tiếng Nhật chủ đề du lịch Trong bài viết hôm nay cũng gửi đến mọi người những từ vựng tiếng Nhật trong ngành du lịch. Với những từ vựng cơ bản và rất cần thiết cho những ai đang học …

Read More »

Từ vựng cần biết khi đi làm ở Nhật Bản

Từ vựng cần biết khi đi làm ở Nhật Bản Sau đây là các từ vựng tiếng Nhật mà khi bạn đi làm ở Nhật cần phải biết. 1) ボーナス:Thưởng 2)給料(きゅうりょう)(Cấp- Liệu):Lương 3)給料明細(きゅうりょうめいさい)(Cấp-Liệu-Minh-Tế)’:Bảng lương 4)挨拶(あいさつ)(Ai – Tạt):Chào hỏi 5)金額(きんがく)(Kim-Ngạch): Số tiền 6)期間(きかん)(Kì- Hạn) :Thời hạn 7)行事(ぎょうじ)(Hành – Sự): Sự kiện …

Read More »

Cách nói kính ngữ của「大丈夫」

Cách nói kính ngữ của 「大丈夫」 CÁCH NÓI KÍNH NGỮ CỦA 「大丈夫」 Trong cuộc sống hàng ngày, khi được hỏi 「大丈夫ですか?」, thường thì bạn sẽ trả lời là 「大丈夫です」. Tuy nhiên trong môi trường công việc, sử dụng「大丈夫」là NG (No Good) nhé! Đối với cấp trên, dùng cụm từ này …

Read More »

Tổng hợp 11 nhóm liên từ trong tiếng Nhật

Tổng hợp 11 nhóm liên từ trong tiếng Nhật Tổng hợp 11 nhóm liên từ trong tiếng Nhật CHI TIẾT nhất Trong tiếng Nhật có nhiều loại liên từ, nắm vững nó hi vọng chúng ta sẽ làm bài đọc hiểu tốt hơn. Vậy vốn dĩ có bao nhiêu liên …

Read More »