Home / Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật, Study Japanese

Tổng hợp cách dùng Phó Từ trong tiếng Nhật

Tổng hợp cách dùng Phó Từ trong tiếng Nhật CÁCH DÙNG CỦA PHÓ TỪ あまり、ぜんぜん、なかなか、いちども、ぜひ、たぶん、きっと、もし、いくら。 あまり:không lắm. その じしょは あまり よくないです。 Quyển từ điển đó không tốt cho lắm. ぜんぜん:hoàn toàn. インドネシアごが ぜんぜん わかりません。 Tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Indonesia. なかなか:mãi mà. にほんでは なかなか うまを みることが できません。 ở nhật bản mãi mà không thể nhìn thấy ngựa. いちども:dù …

Read More »

Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật

Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật Cùng học thể bị động trong tiếng Nhật. Cách chia được phân tích rất chi tiết dễ hiểu cho các bạn học tiếng Nhật. Xem thêm: Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4) Bảng chia động …

Read More »

Học bảng chữ cái Katakana kết hợp từ vựng

Học bảng chữ cái Katakana kết hợp từ vựng Học bảng chữ cái Katakana dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật BẢNG CHỮ CÁI Katakana DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT. Xem thêm: Học bảng chữ cái Hiragana kết hợp từ vựng Từ vựng tiếng …

Read More »

Tài Liệu Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài Liệu Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu Trong bài này cùng gửi đến các bạn những bài học, tài liệu cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Để bắt đầu học tiếng Nhật người học phải học cả ba loại chữ viết …

Read More »

Học bảng chữ cái Hiragana kết hợp từ vựng

Học bảng chữ cái Hiragana dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật BẢNG CHỮ CÁI HIRAGANA DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT. Xem thêm: 512 chữ Kanji LOOK AND LEARN Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật khi đi phỏng vấn, chào hỏi, giao tiếp

Read More »

Phân biệt ば/ たら / なら

Phân biệt ngữ pháp ば/ たら / なら 1. ~ば: Nếu, Giả sử + Trong dạng câu「Xば…しよう/したい」, nếu Y diễn tả ý chí hoặc hi vọng, thì sẽ có một sự giới hạn trong sự sử dụng vị ngữ ở vế X. Theo khuynh hướng chung thì, nếu vị ngữ …

Read More »

Cách sử dụng Vĩ Tố kết thúc câu trong tiếng Nhật

Cách sử dụng Vĩ Tố kết thúc câu trong tiếng Nhật Giống như tiếng Việt, tiếng Nhật cũng có hệ thống vĩ tố kết thúc câu như “nhé”, “mà”, “đó”… Tuy nhiên, người học tiếng Nhật ở Việt Nam ít biết sử dụng hệ thống vĩ tố này trong đàm …

Read More »

Cách đọc các ký tự, dấu bằng tiếng Nhật

Cách đọc các ký tự, dấu bằng tiếng Nhật 。 句点(くてん): Dấu chấm câu ( Kiểu Nhật). .  ピリオド : Dấu chấm câu. 、 読点( とうてん): Dấu phẩy ( Kiểu Nhật) ,  カンマ: Dấu phẩy. ・  中点( なかてん)、中黒(なかぐろ): Dấu chấm ở giữa. ?  疑問符(ぎもんふ): Dấu chấm hỏi. !  感嘆符(かんたんふ): Dấu chấm than. …

Read More »