Home / JLPT

JLPT

JLPT – 能力試験

Tài liệu Dokkai N2 (tiếng Việt)

Tài liệu Dokkai N2 (tiếng Việt) Dokkai N2 có dịch tiếng Việt Cùng gửi dến mọi người tài liệu Dokkai N2 có dịch tiếng Việt. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Download 新日本语能力考试N4模拟试题 PDF + CD

新日本语能力考试N4模拟试题(含MP3光盘) Bộ đề thi kiểm tra năng lực N4 内容提要: 本书根据2010年新日本语能力考试改革情况编写,根据国际交流基金认定标准、题目构成和题目例集设计的全真模拟试题,共两个部分,第一部分为及格线训练, 第二部分为高分训练。 (条件がある場合は、オリジナルを購入してください.) Download : PDF Download : CD

Read More »

Từ vựng MIMIKARA N1

Từ vựng MIMIKARA N1 Cùng gửi đến mọi người 1170 TỪ VỰNG MIMIKARA N1 giúp ôn thi JLPT N1. Cảm ơn anh ‎Nguyễn Ngọc Tiệp‎ đã biên tập và chia sẻ. Fanpage : Ngọc Tiệp Minato Dorimu Chúc mọi người học tập và thi tốt. Download : Here

Read More »

Download 日本語能力試験 20日で合格N3 文字・語彙・文法 – 20 Nichi de Goukaku N3 PDF

20 Nichi de Goukaku N3 日本語能力試験 20日で合格N3 文字・語彙・文法 Sách luyện thi N3 20 Nichi de Goukaku 日本語能力試験 20日で 合格 N3 文字・語彙・文法được biên soạn dành riêng cho các sỹ tử luyện thi Năng lực Nhật ngữ trình độ N3. 日本語能力試験「N3」に出題が予想される文字・語彙・文法問題を20日分にまとめ、効果的に合格を目指す実践練習問題集。試験対策学習の総仕上げに。20日で合格をめざす実践練習問題集。文字・語彙・文法問題の試験20回分を収録。本番直前の模擬試験として、またさらなる語彙力・文法力をつけるために最適の書。 (条件がある場合は、オリジナルを購入してください.) Download : Here

Read More »