Home / Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

JLPT N3 Kanji List

JLPT N3 Kanji List Hôm nay cùng gửi đến các bạn list từ vựng Kanji giúp ôn thi JLPT N3. Chúc các bạn học tập tốt.  Download : Here

Read More »

Kanzen Master 2kyu Bunpo Tiếng Việt

Kanzen Master 2kyu Bunpo Tiếng Việt 完全マスター – 日本語能力試驗2級 – 文法 Cùng gửi đến các bạn tài liệu ôn thi ngữ pháp N2. Với 173 trường hợp ngữ pháp. Chúc các bạn học tốt, thi tốt!!!  Download : PDF

Read More »

Từ vựng ôn thi N5

Hôm nay cùng gửi đến các bạn tài liệu tổng hợp ôn thi N5. Từ vựng với nhiều chủ đề cần thiết cho việc ôn thi N5 Cảm ơn chị Nguyễn Hồng Ngọc đã chia sẻ. Chúc các bạn học tốt, thi tốt!!!  Download : PDF

Read More »