Home / Ngữ pháp

Ngữ pháp

Ngữ pháp tiếng Nhật – 文法

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 1 –  câu điều kiện Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 5 đến câu 55. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 5 . 〜ないと、〜なくちゃ 6 . 〜ちゃう 7 . 〜とく 8. 〜みたい、〜らしい、〜っぽい 9 …

Read More »

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2

Mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Phần 2 Cùng gửi đến mọi người mẫu câu ngữ pháp N3 từ câu 56 đến câu 106. Chúc các bạn học tập và thi tốt. 56 . 〜としたら/ とすれば 57 . 〜ことになった/ ことになっている 58 . Cách dùng ほど、くらい và ころ 59 …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Nhật N3

Ngữ pháp tiếng Nhật N3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu Ngữ pháp tiếng Nhật N3 giúp các bạn đang ôn luyện N3. Tài liệu giới thiệu với các bạn các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thuộc cấp độ N3 (JLPT). Chúc các bạn học tập và …

Read More »

Ngữ pháp Shinkanzen N3 – 新完全マスターN3

Ngữ pháp Shinkanzen N3 – 新完全マスターN3 Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu ngữ pháp Shinkanzen N3 Tiếng Việt. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích với những ai đang học cấp độ N3. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

60 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N5 thường gặp

60 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N5 thường gặp Cùng chia sẻ với các bạn 60 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N5. Tài liệu với các mẫu câu đơn giản dễ hiểu với những ai đang học N5. Cảm duhockokono.vn đã chia sẻ. Chúc các bạn học tập và …

Read More »

Sơ đồ tư duy ngữ pháp Shinkazen N2

Sơ đồ tư duy ngữ pháp Shinkazen N2 Cùng gửi đến mọi người tài liệu sách học ngữ pháp Shinkazen N2 theo sơ đồ, rất dễ học. Cảm ơn bạn Đào Duy Lập đã chia sẻ. Chúc mọi người học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »