Home / Ngữ pháp

Ngữ pháp

Ngữ pháp tiếng Nhật – 文法

Các mẫu ngữ pháp thể て trong N4

Các mẫu ngữ pháp thể て trong N4 Tổng hợp lại các mẫu ngữ pháp thể Te (Vて) của N4 nhé. Xem thêm bài: Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N4 63 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N4

Read More »

Cấu trúc ngữ pháp N2 thường dùng trong giao tiếp

NHỮNG CTNP N2 THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP 1。がたい khó mà ~ 彼女はいつも嘘つくばかりので、今回のお話も本当かどうか信じがたい。 Cô ấy lúc nào cũng toàn nói điêu nên câu chuyện lần này có phải sự thật hay không thì khó mà có thể tin được. 信じがたいことだが、本当なの! Mặc dù khó tin nhưng nó là sự thật. 2。からと言って …

Read More »

Cấu trúc ngữ pháp N5 thường dùng trong giao tiếp

NHỮNG CTNP N5 THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP 1。ないで: không làm A mà làm B コーヒーに砂糖を入れないで飲みます。 Mình uống cafe mà không bỏ đường. 私は毎日、朝ごはんを食べないで学校に行きます。 Mình ngày nào cũng không ăn sáng mà đi đến trường. 2。てもいいですか?: xin phép làm V 先生、すみません。トイレに行ってもいいですか? Cô ơi. Cho phép em đi vệ sinh với …

Read More »

Giáo án ngữ pháp Soumatome N3

Giáo án ngữ pháp Soumatome N3 Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn bộ giáo án học ngữ pháp N3 được biên soạn theo giáo trình Soumatome N3 Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.  Download tài liệu: PDF Download tài liệu: …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp …

Read More »

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1 Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.  Download tài liệu: PDF Xem thêm: Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5 …

Read More »