Home / JLPT / JLPT N2

JLPT N2

Tổng hợp 162 Câu Goi Mondai 6 N2

Tổng hợp 162 Câu Goi Mondai 6 N2 Tổng hợp 162 câu hỏi N2 Mondai 6, từ các đề đã thi, các sách ôn luyện như 20 niti de goukaku, tettei doriru…. N2_162 Câu Goi_Mondai 6(Dùng từ đúng)Đáp án và giải thích Cam ơn page Câu hỏi JLPT đã chia …

Read More »

Tài liệu Dokkai N2 – N2読解問題55 (tiếng Việt)

Tài liệu Dokkai N2 (tiếng Việt) N2読解問題55. Cuốn này gồm 55 bài đọc hiểu được ban Đào Mạnh dịch sang Tiếng Việt. Cùng gửi dến mọi người tài liệu Dokkai N2 có dịch tiếng Việt. Chúc các bạn học tập và thi tốt.  Download : Here

Read More »

Download N2読解問題55+ – 55+ reading comprehension tests for level N2 PDF

N2読解問題55+ 55+ reading comprehension tests for level N2 内容紹介 日本語能力試験N2合格の必須本 新日本語能力試験に完全対応。毎日の生活に役立つヒントを始め日本や世界の事情など多岐にわたる内容。読んでためになる問題や楽しい問題。語彙・文法は旧2級と同レベル。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download : PDF

Read More »

Download 新日本语能力考试N2文字词汇练习篇 PDF

新日本语能力考试N2文字词汇练习篇 1.依据最新颁布的样题和考试说明编写,对2级考试应掌握的词汇,按品词分类编写而成。 2.在编写过程中,作者查阅并参考了大量国内外先行出版的各类文字词汇辞书、试题汇编等,同时结合了作者多年积累的教学经验。书中所设计的题目针对性强,题量丰富,书稿质量相当不错,相信对准备参加考试的读者会有很大的帮助。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download ebook: Here

Read More »