Home / JLPT / JLPT N2

JLPT N2

Download 新日本语能力考试N2语法 练习篇 PDF

新日本语能力考试N2语法 练习篇 内容简介 · · · · · · 《新日本语能力考试N2语法练习篇(第2版)》包括以下内容:以新考试基本题型为依据:出题范围,题量设置,试题难易度等接近真题,真正做到考前实战练习。练习题内容生动丰富:每道练习题都由作者精心编写,句子妥帖自然,文章有趣活泼,轻松学习不枯燥。 涵盖重点,难点突出:全套书涵盖了新考试要求的所有语法点,并对部分重点语法和较难的语法进行举一反三的练习。 练习和解析相结合,浅显易懂:每道练习题都配有详细的语法解析,便于复习语法知识点,找出做错题的原因,查缺补漏。 配合语法解说篇使用,效果更佳:在进行语法练习的同时,建议配套使用同系列的语法解说篇进行巩固学习,全面掌握日语语法知识。 海报: (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download TRY N2 (Tiếng Việt) PDF + CD

TRY N2 (Tiếng Việt) Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – Có tiếng Việt (Kèm CD) TRY! 日本語能力試験 N2 Sách luyện thi N2 Try tăng cường ngữ pháp – TRY! 日本語能力試験N2 文法から伸ばす( ベトナム語版) được biên soạn bởi Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với 30 …

Read More »

Download 合格できる!2級日本語能力試験対策模擬テスト2回分つき―新傾向対応 (アルクの日本語テキスト) – 2 Kyu Gokaku Dekiru PDF + CD

合格できる!2級日本語能力試験対策模擬テスト2回分つき―新傾向対応 (アルクの日本語テキスト) – 2 Kyu Gokaku Dekiru 2 kyu gokaku dekiru. You can pass it!. Trong này có 2 đề thi thử giúp bạn ôn luyện và tự tin hơn trước kì thi N2 sắp đến. Cuối sách là đáp án và script cho phần nghe. Chúc bạn vượt qua …

Read More »

Download あなたの弱点がわかる!日本語能力試験2級模試×2 – Anata no jakuten ga wakaru 2kyuu Mogishiken PDF + CD

あなたの弱点がわかる!日本語能力試験2級模試×2 – Anata no jakuten ga wakaru 2kyuu Mogishiken あなたの弱点がわかる 2級 模試 | Anata no jakuten wakaru 2kyuu Tài liệu ôn thi năng lực tiếng nhật cấp độ n2 .Kì thi tiếng nhật N2 内容(「BOOK」データベースより) 本番と同量の模擬テスト2回分を収録。弱点分析結果に基づくアドバイスで得点力アップ。日本語能力試験出題基準(改訂版)に完全対応。日・英・中・韓4カ国語のていねいな解説。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook + CD: Click here

Read More »

Download 完全マスター語彙 日本語能力試験1・2級レベル – Kanzen Master 1 2kyuu Goi PDF

完全マスター語彙 日本語能力試験1・2級レベル – Kanzen Master 1 2kyuu Goi 完全 マスタ- 語彙 1-2級 | Kanzen Master Goi 1-2kyuu 内容紹介 語彙を意味の分類を通して整理し、典型的な使い方をする例文で意味・使い分けを学習。意味が非常に似ているもの、間違えやすいものに役立つヒントつき。日本語能力試験だけでなく、中・上級の語彙の学習に最適。 内容(「BOOK」データベースより) 語彙を意味の分類を通して整理し、典型的な使い方をする例文で意味・使い分けを学習。意味が非常に似ているもの、間違えやすいものに役立つヒントつき。日本語能力試験だけでなく、中・上級の語彙の学習に最適。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »

Download 完全マスター2級 日本語能力試験文法問題対策 – Kanzen Master Bunpou 2kyuu PDF

完全マスター2級 日本語能力試験文法問題対策 – Kanzen Master Bunpou 2kyuu 完全マスター2級 日本語能力試験文法問題対策 – Kanzen master 2kyu Grammar. Japanese Language Proficiency Test Level Two Grammar (Kanzen masutaa 2 kyuu: Nihongo Nouryoku Shiken Bunpou Mondai Taisaku) (in Japanese) (Japanese Edition) 内容(「BOOK」データベースより) 『日本語能力試験出題基準』に完全準拠。接続が一目でわかる解説。豊富な実力養成問題(全14回)。索引つき。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook: PDF

Read More »