Home / Minna no Nihongo

Minna no Nihongo

Bài kiểm tra theo giáo trình Minna no Nihongo N5

Bài kiểm tra theo giáo trình Minna no Nihongo N5 Full bài kiểm tra theo giáo trình Minna No Nihongo Sơ Cấp N5 Phù hợp với những bạn đang dạy cho thực tập sinh, du học sinh, kĩ sư muốn có một bài Test đầy đủ về từ vựng ngữ …

Read More »

Download Minna no Nihongo Shokyuu I – Translation and Grammatical Notes Indonesian Edition, second edition (PDF)

Minna no Nihongo Shokyuu I – Translation and Grammatical Notes Indonesian Edition, second edition みんなの日本語初級 I 第二版 文法解説・インドネシア語版 PDF (Indonesian Edition) 内容紹介 『みんなの日本語初級1 第2版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書。『第2版 本冊』にあわせ、語彙や翻訳を一部差し替え。 This is the Translation and Grammar Notes to be used with Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honsatsu (Minna no Nihongo Shokyu I …

Read More »

Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes PDF

Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes (Sách dịch tiếng Anh từ vựng và ngữ pháp) みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là bản dịch tiếng Anh của cuốn sách giáo trình minna no nihongo trung cấp1 Bản tiếng Nhật dành riêng cho người nước ngoài học tiếng Nhật. (オリジナルを買う余裕があれば) …

Read More »