Home / Kanji / Kanji N1 / Từ Kanji có cách đọc đặc biệt trong Shinkanzen N1

Từ Kanji có cách đọc đặc biệt trong Shinkanzen N1

Từ Kanji có cách đọc đặc biệt trong Shinkanzen N1
Gửi mọi người file Các từ có cách đọc đặc biệt trong cuốn Kanji Shinkanzen N1.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF