Home / Minna no Nihongo (page 2)

Minna no Nihongo

Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes PDF

Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu & Mondai Translation&Grammatical.Notes (Sách dịch tiếng Anh từ vựng và ngữ pháp) みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 là bản dịch tiếng Anh của cuốn sách giáo trình minna no nihongo trung cấp1 Bản tiếng Nhật dành riêng cho người nước ngoài học tiếng Nhật. (オリジナルを買う余裕があれば) …

Read More »

みんなの日本語中級II 翻訳・文法解説 英語版 – Minna No Nihongo Chuukyuu II Honsatsu – Translation&Grammatical_Notes PDF

みんなの日本語中級II 翻訳・文法解説 英語版 – Minna No Nihongo Chuukyuu II Honsatsu – Translation&Grammatical_Notes PDF 内容紹介 『みんなの日本語中級II 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。 以下のような構成となっています。 Part1:新出語とその訳…「新出語」「会話表現」「固有名詞」を出現順に掲載。 Part2:文法解説…本文に出現する「理解項目」と「産出項目」の意味・機能を解説。 Part3:文法プラスアルファ…本冊にはない「中級文法」補足項目の意味・機能の解説と例文を掲載。 (オリジナルを買う余裕があれば) Download Ebook : PDF

Read More »