Home / Minna no Nihongo / Download みんなの日本語中級 I 本冊 – Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu PDF + CD

Download みんなの日本語中級 I 本冊 – Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu PDF + CD

みんなの日本語中級 I 本冊 – Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu

Đối với người học tiếng Nhật thì không ai là không biết đến Minna no Nihongo Shokyuu, bởi nó là một giáo trình tiêu chuẩn trong trau dồi các kỹ năng đàm thoại thực tế của người học thông qua việc học ngữ pháp và từ vựng cơ bản, cũng như tiếp xúc với cuộc trò chuyện hàng ngày ở các tình huống khác nhau. Và giáo trình Minna no Nihongo Chuukyuu ra đời để đáp ứng nhu cầu của những người đã học xong Minna no Nihongo sơ cấp và đang muốn học lên Trung cấp, những người muốn luyện tập một cách thực tế tất cả các kỹ năng như nói, nghe, đọc và viết. Học hết cuốn 1 này bạn có đủ khả năng để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3.

Cuốn みんなの日本語中級 I 本冊 là cuốn đầu tiên trong 2 cuốn của Series Minna no nihongo Trung Cấp, được xuất bản năm 2008, kèm theo sách là 1 Audio CD.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download 本冊 (PDF + 1 Audio CD): Click here
Download 本冊 解答 ( Đáp án) : Click here