Home / Minna no Nihongo / Tổng hợp ngữ pháp giáo trình Minna no Nihongo 1

Tổng hợp ngữ pháp giáo trình Minna no Nihongo 1

Hôm này cùng gửi đến các bạn ngữ pháp các bài học của giáo trình Minna no Nihongo I giúp ôn thi tiếng Nhật JLPT N5.
Hy vọng với phần tổng hợp này gióp các bạn học 1 các nhanh nhất.
Cảm ơn Trung tâm nhật ngữ Nari đã chia sẻ.
Chúc các bạn thành công.

Download : Here