Home / Trợ từ trong tiếng Nhật / Tổng hợp 369 câu dùng Trợ Từ N5, N4

Tổng hợp 369 câu dùng Trợ Từ N5, N4

Tổng hợp 369 câu dùng Trợ Từ N5, N4
Cùng gửi đến các bạn học tiếng Nhật tài liệu ôn thi JLPT N5, N4 liên quan đến trợ từ, tài liệu gồm 370 câu dùng Trợ Từ.


Hy vọng với tài liệu trợ từ này giúp ích cho các bạn đang học và ôn thi JLPT N5-N4
Nguồn : Yuuki Bui.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật
Những Động Từ Nhất Định Phải Đi Với Trợ Từ に