Home / Luyện nghe / Download An Integrated Approach to Intermediate Japanese (PDF + Audio CD)

Download An Integrated Approach to Intermediate Japanese (PDF + Audio CD)

An Integrated Approach to Intermediate Japanese

An Integrated Approach to Intermediate Japanese là giáo trình có thể coi là tiếp nối theo 2 cuốn Genki I&II, nhưng có vẻ cũng có người khen kẻ chê, có lẽ cũng còn tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người học. Riêng cảm nhận bản thân thì thấy nó là 1 tài liệu nghiêng về văn hóa và thực tế hơn so với những tài liệu Trung cấp khác. Sách gồm 15 bài, mỗi bài được mở đầu bằng 3 điểm văn hóa, tiếp đến là phần hội thoại rồi từ vựng, hán tự, các điểm ngữ pháp .v.v… ; cuối sách có phần tra Hán tự, mẫu ngữ pháp và từ vựng, nhưng phần ngữ pháp không được sắp xếp theo chủ đề nên khá lộn xộn và có nhiều mẫu không cần thiết, bài tập của sách cũng không nhiều, không hay, đó chính là 2 điểm hạn chế của giáo trình này.

File download về gồm sách pdf và 2 AudioCDs của sách Textbook.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF
Download CD