Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 47: Cách nói “Không”

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 47: Cách nói “Không”

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 47: Cách nói “Không”

(Japan Society is the rights holder for this video.)