Home / Kanji / Kanji N4 / 500 chữ Kanji thông dụng

500 chữ Kanji thông dụng

500 chữ Kanji thông dụng
Sau đây cùng chia sẻ với mọi người danh sách 500 chữ Kanji được sử dụng phổ biến trong N4, N5.
Tại liệu 500 chữ Kanji có phiên âm Hán Việt, Nghĩa giúp mọi người học tốt nhất.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download tài liệu : here

Xem thêm:
Hán tự Kanji N5
Bộ thủ, phương pháp học Kanji
Bảng các Kanji giống nhau – Phần 1