Home / JLPT / JLPT N1 / 260 Câu luyện thi Từ Vựng JLPT N1 – Phần 1

260 Câu luyện thi Từ Vựng JLPT N1 – Phần 1

260 Câu luyện thi Từ Vựng JLPT N1 – Phần 1
(Có đáp án và dịch nghĩa)

Cùng luyện thi JLPT N1 bằng việc làm các dạng bài tập liên quan trong phần từ vựng.
TỔNG HỢP TẤT CẢ TỪ GẦN NGHĨA < ĐỒNG NGHĨA> CUỐN TETTEI N1
Người sửa bài: Thành Tâm .

Xem thêm:
Tettei Toreningu N1 Moji.Goi (Bản dịch tiếng Việt)
Mondai 3 trích trong đề thi JLPT N1 chính thức (Có đáp án)