Home / Trợ từ trong tiếng Nhật / 45 Câu Trợ Từ từng ra trong JLPT (Có đáp án và giải thích)

45 Câu Trợ Từ từng ra trong JLPT (Có đáp án và giải thích)

45 Câu Trợ Từ từng ra trong JLPT (Có đáp án và giải thích)
Trong bài này cùng gửi đến các bạn những câu Trợ Từ tiếng Nhật đã có trong đề thi JLPT.
Tài liệu biện soạn bởi Hinxu Tanoshii

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Luyện thi Từ Vựng JLPT N4 – Phần 1
Luyện thi Kanji JLPT N4 – Phần 1