Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1
Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5
60 bài ngữ pháp tiếng Nhật N5