Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Tổng hợp 18 Ngữ Pháp liên quan đến thể て (te)

Tổng hợp 18 Ngữ Pháp liên quan đến thể て (te)

Tổng hợp 18 Ngữ Pháp liên quan đến thể て (te)
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về các mẫu Ngữ Pháp liên quan tới thể て (te)
Cảm ơn Tiếng Nhật Tanoshii đã chia sẽ

Xem thêm:
Học 20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp
63 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N4