Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 20: Chỉ đường

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 20: Chỉ đường

Bài học lần này, cô Konomi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chỉ đường trong tiếng Nhật. Khi đi trên đường, xem bản đồ hay cả khi trong xe taxi, chúng ta đều có thể sử dụng các từ như trong bài học như:

みぎ: Phải
ひだり: Trái

まっすぐ: Thẳng
まがる: Rẽ

みぎにまがる: Rẽ phải
ひだりにまがる: Rẽ trái
まっすぐいく: Đi thẳng

(Japan Society is the rights holder for this video.)