Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / Tóm tắt ngữ pháp sách Shokyuu Nihongo Bunpo Soumatome Pointo 20

Tóm tắt ngữ pháp sách Shokyuu Nihongo Bunpo Soumatome Pointo 20

Tóm tắt ngữ pháp sách Shokyuu Nihongo Bunpo Soumatome Pointo 20
『短期集中 初級日本語文法総まとめ ポイント20』
ベトナム語訳(語彙・説明の一部)
Sau đây là phần tóm tắt ngữ pháp trích từ sách Shokyuu Nihongo Bunpo Soumatome Pointo 20.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với mọi người học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF