Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2 / Download 日本語表現文型 500 中・上級 – 500 Essential Japanese Expressions PDF

Download 日本語表現文型 500 中・上級 – 500 Essential Japanese Expressions PDF

日本語表現文型 500 中・上級 – 500 Essential Japanese Expressions

日本語表現文型 500 中・上級 – Nihongo Hyougen Bunkei 500 ChuuJouKyuu là cuốn sách hay, nổi tiếng và là một trong những tài liệu cần phải có trong tủ sách học tiếng Nhật. Đúng như tựa đề của sách, đó là tập hợp của 500 mẫu ngữ pháp tiêu biểu của tiếng Nhật ở bậc Trung – Thượng cấp, được chia theo 30 chủ đề, mỗi mẫu ngữ pháp được giải thích Nhật – Nhật, có ví dụ để người học nắm bắt nhanh chóng ý nghĩa của nó. Ngoài ra cuối mỗi phần còn có bài tập để các bạn test lại mức độ hiểu bài của mình.

商品の説明
本書は、長年留学生のための日本語教育に携わってきた教師が、国立国語研究所主催日本語教育相互研修ネットワークでの基礎研究をもとに、日本語中・上級のレベルアップを目指す学習者のために書き上げたものです。学習者が確実に、しかも効率よく学べるように中・上級の機能語を整理分類し、わかりやすくまとめてあります。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF