Home / Kanji / Kanji N5 / CÁC CẶP KANJI SIÊU DỄ NHẦM LẪN

CÁC CẶP KANJI SIÊU DỄ NHẦM LẪN

CÁC CẶP KANJI SIÊU DỄ NHẦM LẪN
Học các từ Kanji ngần giống nhau mà chúng ta hay bị nhầm.


Xem thêm:
80 Kanji JLPT N5
Học Kanji N5 thông dụng