Home / Tiếng Nhật cơ bản / 80 Kanji JLPT N5

80 Kanji JLPT N5

80 Kanji JLPT N5
TRỌN BỘ 80 KANJI CHƯƠNG TRÌNH N5
80 Bộ Thủ Cơ Bản Khi Bắt Đầu Học Tiếng Nhật
Chương trình sơ cấp N5 có số lượng kanji khoảng 80-100 chữ.

Xem thêm:
Tổng hợp 120 chữ Kanji sơ cấp dễ nhầm lẫn
100 chữ Kanji thông dụng trong tiếng Nhật