Home / Kanji / Download 漢字マスター Vol.4 1級漢字2000 – Kanji Master – Vol.4 PDF

Download 漢字マスター Vol.4 1級漢字2000 – Kanji Master – Vol.4 PDF

漢字マスター Vol.4 1級漢字2000 – Kanji Master – Vol.4

Kanji Master – Vol 4 – Perfect kanji 2000, for comprehensive mastery of Kanji

This workbook helps you to learn 1000 of the most widely used Japanese kanji. It will not only show you the stroke order, but also meanings, on & kun-yomi, and examples of words where you would see them most often used.

Giới thiệu một bộ sách học Kanji cực hay, gồm 4 cuốn từ Sơ cấp đến Thượng cấp. Mặc dù chương trình soạn theo cấp độ cũ (級) nhưng đây vẫn là bộ sách được các giáo viên dạy tiếng Nhật đánh giá cao do phương pháp dạy rất tốt, có hình ảnh, bài tập minh họa rõ ràng.
Cuốn 4: Học 2000 Kanji – lĩnh hội Kanji một cách toàn diện

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download : click here