Home / Luyện nghe / Download 予測してよむ聴読解 – Yosoku Shite Yomu Choudkkai PDF + CD

Download 予測してよむ聴読解 – Yosoku Shite Yomu Choudkkai PDF + CD

予測してよむ聴読解 – Yosoku Shite Yomu Choudkkai

予測してよむ聴読解―現代日本事情に関する38章 (アカデミック・ジャパニーズ日本語表現ハンドブックシリーズ)

Yousoku shite yomu choudokkai – Sasaki M., Takegata Y.
Một kĩ năng vô cùng quan trọng khi thi đọc hiểu JLPT là bạn không đủ thời gian để đọc kĩ và lựa chọn đáp án, nhưng phải đọc nhanh và phán đoán đúng ý nghĩa vì không phải lúc nào bạn cũng hiểu hết mọi từ vựng, điều này cũng tương tự trong khi nói, đòi hỏi sự phán đoán ngay trong lúc hội thoại vì bạn không thể hỏi lại liên lục người nói. Và đó là chủ đề của tài liệu
này.

内容紹介
「予測する」能力を高めるための読解+聴解。「日本語能力試験」「日本留学試験」の出題傾向を分析、受験対策は万全。日本語によるコミ
ュニケーション能力、学習活動のための日本語能力を養成。
内容(「BOOK」データベースより)
「予測する」能力を高めるための読解+聴解。CDつきで新登場。「日本語能力試験」「日本留学試験」の出題傾向を分析。日本語によるコミ
ュニケーション能力、学習活動のための日本語能力を養成。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download: PDF
Download : CD