Home / Luyện nghe / やさしい日本語 Yasashii nihongo – Mục cùng nhau học tiếng Nhật trên đài NHK (2006-2008)

やさしい日本語 Yasashii nihongo – Mục cùng nhau học tiếng Nhật trên đài NHK (2006-2008)

やさしい日本語 Yasashii nihongo – Mục cùng nhau học tiếng Nhật trên đài NHK (2006-2008)

Mời bạn cùng anh Hùng – nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, tận hưởng những ngày tháng trên đất nước Nhật Bản tươi đẹp, chuyện sẽ thú vị thêm qua lời dẫn rất truyền cảm của chị Kim Thành. Cũng cần nói thêm là ngoài những bài học hay những đoạn hội thoại, giáo trình còn mở rộng thêm bằng cách tìm hiểu thêm nhưng câu thành ngữ trong tiếng Nhật, giúp người học thêm hứng thú với tiếng Nhật.
Giáo trình trên mỗi bài sẽ gồm 2 file là file audio và 1 file Script, có thể một vài bài bị thiếu file nghe (do không thu âm được). Mục “Cùng nhau học tiếng Nhật” – Yasashii Nihongo này được lên sóng khoảng từ 2005 -2007

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Yasashii.Nihongo.Lessons.001-030
Download Yasashii.Nihongo.Lessons.031-060
Download Yasashii.Nihongo.Lessons.061-090
Download Yasashii.Nihongo.Lessons.091-126