Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Song ngữ Nhật – Việt) Văn mẫu tiếng Nhật xin tăng ca và xin tăng lương

(Song ngữ Nhật – Việt) Văn mẫu tiếng Nhật xin tăng ca và xin tăng lương

(Song ngữ Nhật – Việt) Văn mẫu tiếng Nhật xin tăng ca và xin tăng lương
Đây là bài văn rất hữu ích với các bạn đang đi XKLĐ hay đi làm ở Nhật Bản.
Chia sẻ từ bạn Phạm Văn Sơn

Văn mẫu tiếng Nhật xin tăng ca

Văn mẫu tiếng Nhật xin tăng lương

Xem thêm:
(Dịch Nhật – Việt) Món ăn Việt Nam giải thích tiếng Nhật
Truyện cổ tích song ngữ Nhật – Việt