Home / Từ vựng / Từ vựng N5

Từ vựng N5

Tổng hợp Phó Từ N5

PHÓ TỪ TIẾNG NHẬT N5 1. いま: bây giờ 2. すぐ: ngay lập tức 3. もうすぐ: sắp sửa 4. これから:ngay sau đây 5. そろそろ:chuẩn bị ra về 6. あとで:sau 7. まず: đầu tiên 8. つぎに: tiếp theo 9. まだ: vẫn chưa 10. また: lại(một lần nữa) 11. もう: đã ~ …

Read More »

Tổng hợp Từ vựng N5, N4, N3 PDF

BẢN FULL SỔ TAY TỪ VỰNG N5-N4-N3 Tất cả từ vựng của 3 cấp độ nằm gọn trong post xinh xinh này nhé cả nhà. Nếu bạn đang học N5, N4 thì ôn tập từ trên xuống. Nếu bạn đang học N3 thì ôn tập từ dưới lên. Cảm ơn …

Read More »

655 Từ vựng N5 thông dụng

655 Từ vựng N5 thông dụng Tổng hợp 655 từ vựng N5 thông dụng, mà các bạn mới học tiếng cần phải nắm vững. No. Kanji Hiragana Romaji Meaning 1 会う あう au gặp 2 青い あおい aoi xanh 3 赤い あかい akai đỏ 4 明るい あかるい akarui sáng 5 …

Read More »

Tổng hợp các Phó Từ trong tiếng Nhật N5

Tổng hợp các Phó Từ trong tiếng Nhật N5 Kanji Hiragana Romaji Meaning いま ima bây giờ すぐ sugu ngay lập tức もうすぐ mousugu sắp sửa これから korekara ngay sau đây そろそろ sorosoro chuẩn bị ra về あとで atode sau まず mazu đầu tiên 次に つぎに tsugini tiếp theo まだ …

Read More »

Tổng hợp 128 Từ vựng Katakana N5

Tổng hợp 128 Từ vựng Katakana N5 No. Katakana Romaji Meaning 1 エンジニア enjinia kỹ sư 2 ノート nooto note 3 カード kaado Thẻ 4 テレホンカード terehonkaado Thẻ điện thoại 5 ボールペン boorupen Bút bi 6 シャープペンシル shaapupenshiru Bút chì bấm 7 テープレコーダー teepurekoodaa Máy ghi âm 8 テレビ terebi …

Read More »

Học từ vựng tiếng Nhật cơ bản – Phần 4

Trong bài này chúng ta cùng học về những từ vựng tiếng Nhật cơ bản, thông dụng cần thiết khi ở Nhật Bản hay làm việc ở công ty Nhật Bản. Trong danh sách từ vững này bao gồm những từ vựng tiếng Nhật liên quan tới nhà đất và …

Read More »

Học từ vựng tiếng Nhật cơ bản – Phần 3

Trong bài này chúng ta cùng học về những từ vựng tiếng Nhật cơ bản, thông dụng cần thiết khi ở Nhật Bản hay làm việc ở công ty Nhật Bản. Trong danh sách từ vững này bao gồm những từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề pháp Luật. – …

Read More »

Học từ vựng tiếng Nhật cơ bản – Phần 2

Trong bài này chúng ta cùng học về những từ vựng tiếng Nhật cơ bản, thông dụng cần thiết khi ở Nhật Bản hay làm việc ở công ty Nhật Bản. Trong danh sách từ vững này cũng bao gồm những từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề. – Những …

Read More »