Home / Từ vựng / Từ vựng N4

Từ vựng N4

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N4

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N4 Hôm nay mình sẽ tiếp tục tổng hợp danh sách 631 từ vựng N4 dưới đây. Chúc mọi người nghiên cứu, học tập vui vẻ. 1 あ Ah 2 ああ Như thế 3 あいさつ・する Chào hỏi 4 間 あいだ Giữa 5 合う あう …

Read More »