Home / Từ vựng / Từ vựng N3

Từ vựng N3

Tổng hợp hơn 60 phó từ trong tiếng Nhật N3

Trong tiếng Nhật, có một lượng rất lớn và khá là quan trọng đó là phó từ, để có thể học thuộc được lượng phó từ này không phải là khó, tuy nhiên để có thể vận dụng nó đúng ngữ cảnh, ngữ pháp thì không phải là việc đơn giản. …

Read More »

Từ vựng tiếng Nhật Mimi Kara Oboeru N3 Phần 2

Từ vựng tiếng Nhật Mimi Kara Oboeru N3 Phần 2 Học Từ Vựng Tiếng Nhật – Mimi Kara Oboeru N3 Stt Từ vựng Âm hán việt Hiragana Nghĩa 501 濡らす nhu ぬらす làm ướt 502 迷う mê まよう lạc đường 503 悩む não なやむ băn khoăn 504 慌てる hoảng あわてる …

Read More »

Từ vựng tiếng Nhật Mimi Kara Oboeru N3 Phần 1

Từ vựng tiếng Nhật Mimi Kara Oboeru N3 Phần 1 Học Từ Vựng Tiếng Nhật – Mimi Kara Oboeru N3 STT Kanji Âm hán việt Hiragana Meaning 1 男性 nam, tính だんせい đàn ông 2 女性 nữ, tính じょせい phụ nữ 3 高齢 cao, linh こうれい cao tuổi 4 年上 …

Read More »