Home / Từ vựng / Từ vựng N2

Từ vựng N2

Tổng hợp 100 phó từ trong tiếng Nhật N2 – Phần 1

Tổng hợp 100 phó từ trong tiếng Nhật N2 – Phần 1 Tổng hợp 100 phó từ N2 thường xuất hiện trong đề thi và trong giao tiếp tiếng Nhật. 1.必ず Nhất định, tất cả… 人間は必ず死ぬ。 2.必ずしも     ~とは限らない Không nhất định, chưa hẳn là… お金持ちが必ずしも幸福とは限らない。 3.いつか(1) Khi nào đó… いつかアメリカに行きたい。 …

Read More »

Từ vựng giáo trình 耳から覚える N2

Từ vựng giáo trình 耳から覚える N2 Giáo trình 耳から覚える N2 Xin chào các bạn học tiếng Nhật, mình lại chia sẻ một tài liệu tổng hợp từ vựng 1160 từ của giáo trình 耳から覚える trình độ N2. Chúc các bạn sẽ học và thi tốt nhé.  Download: PDF

Read More »