Home / Từ vựng / Từ vựng N1

Từ vựng N1

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N1

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N1 Để đạt được N1, vốn từ vựng của bạn phải cực kì phong phú, các kĩ năng khác cũng yêu cầu cao hơn nhiều so với các cấp độ dưới. Tuy nhiên, khi đã đạt được N1, tương đương với mức độ hiểu …

Read More »