Home / Học tiếng Nhật / 25 Bài từ vựng và ngữ pháp trung cấp tiếng Nhật

25 Bài từ vựng và ngữ pháp trung cấp tiếng Nhật

25 Bài từ vựng và ngữ pháp trung cấp tiếng Nhật
Trong bài tailieuhoctiengnhat cùng gửi đến mọi người tài liệu học tiếng Nhật cấp độ trung cấp.
Với tài liệu gồm 25 bài trong đó có phần từ vựng và ngữ pháp cho các bạn học tập.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với mọi người trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.

Download : PDF

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp N3 trích từ Giáo trình Soumatome N3
123 Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Nhật N3 (Có giải thích)