Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

Từ vựng tiếng Nhật trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

Từ vựng tiếng Nhật trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間 = Làm việc bằng tiếng Nhật! Tiếng Nhật thương mại 30 giờ

Xem thêm:
Song Ngữ Việt – Nhật: Sách Đường đến thành công bằng sự tử tế
Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật

Download: PDF