Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Bộ từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh có cách Nhấn Âm

Bộ từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh có cách Nhấn Âm

Bộ từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh có cách Nhấn Âm
Trong bài nay cùng gửi đến các bạn tài liệu học từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh. Đây là bộ từ vựng tiếng Nhật với nhiều chủ đề trong cuộc sống, với bộ từ vựng này hướng dẫn bạn cách đọc và cách nhấn âm với các từ tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download : PDF

Xem thêm:
Cách nói giờ, hỏi giờ và trả lời trong tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật trong công việc