Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Nhật ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Nhật ngành Kế Toán
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu tiếng Nhật chuyên ngành kế toán doành nghiệp, công ty…
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật liên quan đến kế toán.
Chúc mọi người học tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Từ vựng tiêng Nhật chuyên ngành Nhựa
Từ vựng tiếng Nhật trong công việc