Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT
Tập hợp các từ, cụm từ, từ vựng tiếng Nhật ngành công nghệ thông tin, từ vựng CNTT chuyên ngành.
Để làm việc trong môi trường tiếng Nhật, hay ở công ty Nhật thì chúng ta cần biết và hiểu tiếng Nhật.
Trên đây là tài liệu tiếng Nhật chuyên ngành IT nhưng ở mức rất cơ bản. Để muốn giỏi tiếng Nhật chuyên ngành hơn nữa thì cần phải học nhiều hơn nữa.

Download tài liệu: Here 

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành gia công cơ khí
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Xây dựng