Home / Từ vựng / Từ vựng N5 / Danh sách từ vựng tiếng Nhật N5

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N5

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N5

Chia sẻ danh sách từ vựng tiếng Nhật N5 cho kì thi Kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Dưới đây tổng hợp từ vựng N5 tiếng Nhật, liệt kê hết 685 từ vựng tiếng Nhật N5, bạn có thể download tài liệu tại đây và in ra để học.

Mong rằng bài viết này đã cung cấp những từ vựng cần thiết cho hành trình chinh phục N5 của bạn.

Download từ vựng N5: PDF