Home / Từ vựng / Danh sách từ vựng tiếng Nhật N1

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N1

Danh sách từ vựng tiếng Nhật N1

Để đạt được N1, vốn từ vựng của bạn phải cực kì phong phú, các kĩ năng khác cũng yêu cầu cao hơn nhiều so với các cấp độ dưới. Tuy nhiên, khi đã đạt được N1, tương đương với mức độ hiểu các tình huống đa dạng và sự tự tin trong giao tiếp chính là thành quả vô cùng xứng đáng dành cho bạn nếu bạn đầu tư thời gian và tâm sức để ôn luyện.


Download từ vựng N1: PDF