Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật khi bị thương

Từ vựng tiếng Nhật khi bị thương

Từ vựng tiếng Nhật khi bị thương
Trong bài này chúng ta cùng học về những từ vựng tiếng Nhật khi bị thương và liên quan đến sức khỏe.

Từ vựng tiếng Nhật về sức khỏe

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Tế