Home / Từ vựng / Từ vựng N5 / Từ vựng tiếng Nhật chuyên nghành kỹ thuật

Từ vựng tiếng Nhật chuyên nghành kỹ thuật

Để đáp ứng yêu cầu của rất nhiều bạn đang tìm kiếm tài liệu từ vựng tiếng Nhật chuyên nghành.
Hôm nay cùng gửi đến các bạn 1173 từ vựng tiêng Nhật chuyên nghành Kỹ Thuật.
Xin cảm ơn CÙNG HỌC TIẾNG NHẬT – 日本語学ぼう đã chia sẻ.

Download : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *